ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกปภ.
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานสถานที่ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ณ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส จ.ปทุมธานี โดยบรรยายกระบวนการผลิตน้ำประปาและกระบวนการส่งจ่ายน้ำประปาให้ถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมสาธิตการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน และปิดท้ายด้วยการนำชมสถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาปทุมธานี

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937