ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 1/2559 โดยแลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ผู้จัดการฯได้มอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณใหม่นี้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพบรรลุตรงตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937