ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายประยูร รัตนเสนีย์ เรื่องเตรียมการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้นำเสนอ มาตรการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมแจ้งถึงปริมาณน้ำเข้าเขื่อนใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ขณะนี้ มีปริมาณน้อยมาก ปริมาณน้ำโดยรวมของเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำใช้การได้รวมประมาณ 22 % ของความจุเขื่อน หรือประมาณ 4,170 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้กำชับให้งานผลิต ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากระดับน้ำลดลงจนถึงระดับเฝ้าระวัง ให้รายงานผู้จัดการฯ เพื่อรายงาน กปภ.ข.2 ต่อไป รวมทั้งขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำรับทราบ จะได้ช่วยกันประหยัดน้ำ

นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงาน เพื่อรับทราบการดำเนินงานของงานผลิต

1. ขณะนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการขุดลอกสระพักตะกอน ของสถานีสูบน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 โดย นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ เป็นช่างคุมงาน ได้ชี้แจงความคืบหน้า ว่าขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งรัดดำเนินการขุดลอกสระ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

2. เครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. ของสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 1 ชำรุด จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ลูกปืนของเครื่องสูบน้ำชำรุด จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมโดยด่วน หากไม่ดำเนินการซ่อมอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาได้

3. มอเตอร์ ขนาด 315 Kw ของสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 ตัวที่ 3 ชำรุด อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น หาสาเหตุ และจะเร่งรัดดำเนินการจัดซ่อมโดยด่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปา

ประธานฯ แจ้งให้งานผลิต เฝ้าติดตามควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำ อย่างใกล้ชิด หากเกิดการชำรุด ขอให้มีหลักฐานภาพถ่ายทุกขั้นตอนในการทำงาน เวลาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีหลักฐานประกอบในการชี้แจงอย่างชัดเจน ว่าได้มีการบำรุงรักษา ตาม ระบบ PM ทุกขั้นตอนแล้ว
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937