ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกร่วมพิธีวันปิยมหาราช
กปภ.สาขานครนายกร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก จ.นครนายก

.......................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937