ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
กปภ.สาขาชุมพวงร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2558  นางกรุณา  คุ้มสว่าง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราชกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น  โดยได้ร่วมกันวางพวงมาลาเพื่อแสดงการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์

............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหนาย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937