ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกล้างถังตกตะกอนตามโครงการ WSP
กปภ.สาขานครนายกล้างถังตกตะกอนตามโครงการ WSP
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ชูศักดิ์ หัวหน้างาน 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต  ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการการจัดการน้ำสะอาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค ตามโครงการ Water Safety Plan

...........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937