ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดมอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการปะหยัดน้ำ กปภ. ประจำปี 2558 แก่ รร.มัธยมด่านขุนทด
กปภ.สาขาด่านขุนทดมอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการปะหยัดน้ำ กปภ. ประจำปี 2558 แก่ รร.มัธยมด่านขุนทด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ได้ดำเนินการมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนในโครงการประกวดแนวคิดและ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ประเภทแนวคิดหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ จากผลงาน อุปกรณ์รดน้ำต้นไมระบบน้ำหยดจากน้ำที่ใช้แล้ว โดยมีนางยุพิน โด่งพิมาย อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานของนักเรียน เป็นผู้แทนโรงเรียนรับรางวัล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

....................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937