ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา หัวหน้างานทุกงาน และพนักงาน จำนวนรวม 55 คน เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย มีหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในพระราชพิธีนี้มีกิจกรรมการแข่งขันประกวดพวงมาลา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทสวยงาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทความคิด ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในขณะที่ นายธวัช ก้อนนาค กำลังทำพิธีวางพวงมาลาอยู่นั้น พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาร่วมพิธีทราบว่า น้ำประปาจะไม่ขาดแคลนเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ได้เป็นอย่างดียิ่ง และแสดงให้เห็นว่า กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงานราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937