ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายร่วมพิธีวันปิยมหาราช
กปภ.สาขาพิมายร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โดย นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่มาบรรจบในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

..................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937