ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนตุลาคม 2558
กปภ.สาขาหนองแค จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนตุลาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค มอบหมายให้ นางปราณี ภาประเวช ผู้ช่วยผู้จัดการฯ จัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2558 โดยแจ้งให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดทราบถึงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2558 พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามเป้าหมายองค์กรต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2558 ได้แก่นายเอกสิทธิ์ ชินวงศ์ ช่างเครื่องกล 3

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937