ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทองมอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการปะหยัดน้ำ กปภ. ประจำปี 2558 แก่ รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กปภ.สาขาอ่างทองมอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการปะหยัดน้ำ กปภ. ประจำปี 2558 แก่ รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง โดย นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ได้ดำเนินการมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนในโครงการประกวดแนวคิดและ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ จากผลงาน เครื่องตั้งเวลารดน้ำด้วยแรงดันน้ำ โดยมีนายปราโมทย์ เทพไท รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายวิทวัฒน์ ลีลาด อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานของนักเรียน เป็นผู้แทนรับรางวัล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

....................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937