ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
กปภ.ข.2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นผู้มอบ สำหรับน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนนี้ จะถูกนำไปใช้แจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 จำนวน 600 ขวด และงานวันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 อีกจำนวน 600 ขวด
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937