ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
กปภ.สาขาคลองหลวงมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นายอติราช เสริมสุข นายช่างโยธา 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 84 โหล ให้กับ สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ในการสนับสนุนการจัดงานประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ (สมเด็จโต) ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

..............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937