ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบรางวัลสนับสนุนนวัตกรรมประหยัดน้ำ
กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบรางวัลสนับสนุนนวัตกรรมประหยัดน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

กปภ.สาขารังสิต(พ) โดย น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ มอบเกียรติบัตรและเงินสนับสนุน ให้แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ (Demand Side Management : DSM) การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 และได้รับรางวัลสนับสนุนตามจากผลงาน "ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในครัวเรือน"

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937