ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2558
กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้าง ในสังกัดเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฎิบัติงานภายในองค์กร

...................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937