ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กจัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558
กปภ.สาขามวกเหล็กจัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กจัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม เพื่อดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP&PM และติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2558 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายนิรัญ พิมพ์สุวรรณ ช่างไฟฟ้า 4 , 2.นายวัชรินทร์ สินเพ็ง ช่างโยธา 3 และ 3.นายวรพงษ์ ทนงสุทธิ์ ช่างโยธา 3  ซึ่งนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ได้มอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937