ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนสิงหาคม 2558
กปภ.สาขาบ้านหมอ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนสิงหาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมเตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายองค์กร โดยในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่นายพงษ์ศักดิ์ มานะวงศ์ ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937