ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
กปภ.สาขาคลองหลวงพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่หมู่บ้านพฤกษา B ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ การตรวจสอบน้ำรั่วไหลภายในบ้าน ค้นหาน้ำรั่วไหลในเส้นท่อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมกับแจกเอกสารคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. ในการให้บริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำประปา

..........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937