ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน คร้งที่ 4/2558
กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน คร้งที่ 4/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2558 ณ หน่วยบริการห้วยแถลง ประปาลูกข่าย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมและเติมความห่วงใยให้แก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมรับเรื่องร้องเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา บริเวณบ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา จากนั้นได้ไปพบผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งแจกน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย

.......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937