ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องๆด้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Csre) โดยนายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกพบผู้ใช้น้ำตามโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำในการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ,ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านแก่ลูกค้า

................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภุมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937