ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
กปภ.สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณบ้านโคกมูลตุ่น อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาของ กปภ. ตลอดจนการให้บริการตรวจซ๋อมระบบประปาทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการหาสาเหตุท่อรั่วภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ

..............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่ว่นภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937