ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิมาย ปิดท้ายโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำปีที่ 8 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค จ.นครราชสีมา
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิมาย ปิดท้ายโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำปีที่ 8 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ปิดท้ายกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีสุดท้ายแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษ์น้ำให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ รู้จักคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้น
          โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญและภาพวาด/เรียงความ ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์โลก" โดยมีนายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 2 ให้เกียรติเป็นประธาน จากนั้นน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา รวมถึงวิธีการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น และในช่วงบ่ายน้องๆได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงกรองน้ำช่องโค ซึ่งเป็นสถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาพิมาย พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการจากทีมงาน กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขาพิมาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้น้องๆทุกคนได้รับทั้งความรู้ และความสนุนสนานกลับไปกันอย่างถ้วนหน้า

          สำหรับผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค มีดังนี้

 กลุ่มที่ 1 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3

          รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธรรมนูญ ตันสูงเนิน "น้ำประปามีน้อยนิด ช่วยกันปิดเมื่อเลิกใช้ ร่วมกันอย่าดูดาย ปล่อยให้หายจากโลกเรา"

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ทิพย์จุฑาพร รูปสะอาด "ป่าดี น้ำดี ชีวีสุขสันต์ ปลูกป่าเร็วพลันป้องกันโลกร้อน"

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธีรวัฒน์ เปรี่ยมสุข "ใช้น้ำรู้จักคิด จะต้องปิดเมื่อเลิกใช้ หากเผลอปล่อยเลยไป ต้องมลายทั้งโลกา"

กลุ่มที่ 2 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6

          รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ปฐมชัย อยู่สบาย "น้ำนิดในมือน้อย ค่อยๆใช้อย่างประหยัด แน่แท้หนทางชัด ช่วยขจัดภัยโลกร้อน"

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ภิญญดา วัฒนากลาง "น้ำน้อยค่อยๆใช้อย่าใช้มากจะยากนาน ค่อยคิดค่อยกระการใช้นานนานอย่าฟุ่มเฟือย"

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.จารุภัฏฐ์ บุญสงค์ "น้ำประปามีวันหมด แต่ละหยดมีค่ามหาศาล ประหยัดไว้ให้นานนาน ล้วนชื่นบานโลกนี้มีน้ำพอ"

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937