ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาปักธงชัย สานต่อโครงการ CSR ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 “ปลูกต้นกล้า เพื่อป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาปักธงชัย สานต่อโครงการ CSR ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 “ปลูกต้นกล้า เพื่อป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาปักธงชัย ดำเนินกิจกรรมโครงการ CSR ภายใต้ชื่อ "ปลูกต้นกล้า เพื่อป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ บ้านยุบอีปูน ม.4 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด นอกจากนี้ส่วนราชการ , ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ยังพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันดังกล่าวได้ทำการมอบอุปกรณ์การกีฬา และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสันติสุขสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

    สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 นี้ ได้นำพันธุ์กล้าไม้จำนวน 10,000 ต้น ปลูกครอบคลุมพื้นที่รวม 40 ไร่ บริเวณบ้านยุบอีปูนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และดูแลต้นน้ำลำพระเพลิงให้คงความสมบูรณ์ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้เขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาปักธงชัยอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937