ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 12/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 12/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 12/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน กรกฎาคม2558 และดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้มไก่ ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

         นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา ซักซ้อมความเข้าใจในการอยู่เวร และการตรวจเวร สืบเนื่องจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 19.00 น. ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มีบันทึก ที่ มท 0214/ว4683 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเหตุระเบิดที่กรุงเทพฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปรับเพิ่ม มาตรการการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จึงได้กำชับผู้อยู่เวรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น พร้อมทั้งได้สั่งการให้พนักงานบันทึกเหตุการณ์ในการอยู่เวร ไว้เป็นหลักฐานด้วย การมารับเวรในวันหยุด ให้มารับเวรก่อนเวลาประมาณ 15 นาที และขอความร่วมมือ ให้ผู้อยู่เวรสำนักงานตอนกลางคืน นำชุดปฏิบัติงานมาเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง ในวันต่อไป และในการอยู่เวรในวันหยุด ให้ล็อคกุญแจประตู เข้า-ออก สำนักงานด้วย

         การแต่งกายของพนักงาน ขอให้ปฏิบัติตามบันทึก คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 13 (ด้านวัฒนธรรมองค์กร) ที่ มท 55100/5757 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เรื่อง การแต่งกายของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. โดยได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพนักงานสุบได้ดังนี้

วันจันทร์ - เครื่องแบบสีกากีคอพับ

วันอังคาร - เสื้อตราสัญญลักษณ์ กปภ. ปี 58

วันพุธ - เสื้อตราสัญญลักษณ์ กปภ. ปี 58 หรือ 57

วันพฤหัส - ผ้าไทย(ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม)

ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ - เสื้อลายดอกโสน (เสื้อลายประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยไม่ให้สวมกางเกงยีนส์ และไม่ให้ใส่รองเท้าแตะ ในขณะปฏิบัติงานพ ักงานทุกคนรับทราบ

         นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช. ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้พนักงานลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 พร้อมให้แจ้งขนาดเสื้อ โดยให้งานอำนวยการรวบรวมแจ้งประธานสี ต่อไป

         ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดยให้พนักงานนำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น "วัฒนธรรมองค์กร" โดยเน้นย้ำให้หัวหน้างานเป็นตัวขับเคลื่อน นำพาทีมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามค่านิยมองค์กรต่อไป

         จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นายนคร ขอแนบกลาง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" สิงหาคม 2558
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937