ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง พบลูกค้าในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558
กปภ.สาขาโนนสูง พบลูกค้าในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่ว่นภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูงได้ให้บริการรับคำต้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ทั้งยังได้ซ่อมแซมระบบประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ ณ บ้านหนองงูเหลือม และ บ้านโตนด หมู่ 4 , หมู่ 5 และ หมู่ 8 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีประชาชนให้ความสนใจในการให้บริการโครงการเติมใจให้กันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

......................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937