ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ดำเนินโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและถูกวิธี
กปภ.เขต 2 ดำเนินโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและถูกวิธี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ดำเนินโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภาคีเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา , โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา , โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จ.อ่างทอง , โรงเรียนเทพศิรินทร์คลอง 13 ปทุมธานี จ.ปทุมธานี และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี

    สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ จากต้นน้ำถึงปลายก๊อก , กว่าจะมาเป็นน้ำประปา , น้ำดิบมีราคาน้ำประปามีต้นทุน และสร้างยุวประปาประหยัดน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้พาคณะคุณครูและนักเรียนเยี่ยมชมอาคาร Lab Cluster และโรงกรองน้ำ กปภ.สาขามวกเหล็กอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า สามารถสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ "สร้างยุวประปาประหยัดน้ำ"ตลอดจนน้ำไปถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต   

 

  งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937