ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต ร่วมพิธีเปิดระบบการทำงานโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี
กปภ.สาขารังสิต ร่วมพิธีเปิดระบบการทำงานโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ และนางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ นำพนักงานในสังกัดเข้าร่วม "พิธีเปิดระบบการทำงานโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และจังหวัดปทุมธานี  ณ บริเวณสระพระราม 9 ต.คลองหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
            โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา , นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน, นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. , นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. และผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937