ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) มอบเงินสนับสนุนภารกิจ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) มอบเงินสนับสนุนภารกิจ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนภารกิจ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) สร้างความสัมพันธ์ และให้ความสำคัญ กับ สื่อมวลชนส่วนกลาง และสื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นสำคัญ สำหรับผู้บริหารของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะผู้จัดการประปา ซึ่งเป็นด่านหน้าของ การประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากสื่อมวลชน สามารถนำเสนอข่าวที่ให้คุณ ให้โทษ กับ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ กรณีเกิดการร้องเรียน ทำให้ภาพลักษณ์ การประปาส่วนภูมิภาคเสียหาย สื่อมวลชน สามารถเสนอข่าวการแก้ไข การเยียวยา ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง เช่นปัญหาภัยแล้ง ของ กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) สื่อมวลชนได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกันเสนอข่าว เรื่องแผนการรองรับปัญหาภัยแล้ง ของ กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น สื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ วิทยุ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ทำให้ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ และหัวหน้าส่วนราชการ มีความมั่นใจ ในศักยภาพ ในการแก้ปัญหาภัยแล้งของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง จึงให้กำลังใจด้วยการมอบเงินสนับสนุนภารกิจ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937