ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม Bike for Mom
กปภ.สาขานครนายกสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม Bike for Mom
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมในการซ็อมกิจกรรม Bike fo Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก พร้อมนี้ยังได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตรากปภ. จำนวน 1,000 ขวด สำหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

.......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937