ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
กปภ.สาขาท่าเรือร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันพุธที่  12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ  นำโดย นายสุชาติ  ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ และ หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ
...................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937