ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) พาน้องร่วมกิจกรรมยุวประปาฯ
กปภ.สาขารังสิต(พ) พาน้องร่วมกิจกรรมยุวประปาฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558 กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้นำคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13 ปทุมธานี ร่วมโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเข้าศึกษาดูงานทรัพยากรน้ำในระบบประปา ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจมาขยายผลให้บุคลากรภายในโรงเรียนรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และต่อยอดสู่ระดับชุมชนในอนาคต

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937