ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมสมาคมสตรีฯ
กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมสมาคมสตรีฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหาร 9 เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1200 ขวดให้กับผู้แทนสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญ และงานวันสตรีไทย ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2558
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937