ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านรายได้ฯ กับ การประปานครหลวง
กปภ.สาขารังสิต(พ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านรายได้ฯ กับ การประปานครหลวง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วย น.ส.เปรมอัทยา กัณฑ์มณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5 ) การประปานครหลวง และคณะที่เข้าศึกษาดูงานด้านรายได้ ลูกหนี้ ส่วนลดค่าน้ำประปาของ กปภ. โดยในโอกาสนี้ กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้และการติดตามหนี้ค่าน้ำประปา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937