ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงาน "แม่นี้มีแต่ให้"
กปภ.สาขาท่าเรือมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงาน "แม่นี้มีแต่ให้"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดย นายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการจัดงาน "แม่นี้มีแต่ให้" สำหรับมอบให้แก่แม่ที่เสียสละดูแลเลี้ยงดูบุตรด้วยความอดทนยากลำบาก ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากทุกตำบล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 12 สิงหาคม 2558

...................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937