ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้ > ข้อควรระวังในการใช้น้ำประปา > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานพัฒนาประปาดื่มได้ประจำปี 2557
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานพัฒนาประปาดื่มได้ประจำปี 2557
สาระน่ารู้ - ข้อควรระวังการใช้น้ำประปา

      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานพัฒนาประปาดื่มได้ประจำปี 2557 จากดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ประธานในพิธี  ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้ง ที่ 8 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดยกรมอนามัย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937