ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอ สนับสนุนน้ำดื่มในงานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
กปภ.สาขาบ้านหมอ สนับสนุนน้ำดื่มในงานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ โดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมอ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 240 ขวด ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านหมอ จ.สระบุรี

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937