ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 ทั้งนี้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร พร้อมหารือปัญหาและแนวทางแก้ไขในด้านการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937