ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี สนับสนุนน้ำประปาให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้ง
กปภ.สาขาธัญบุรี สนับสนุนน้ำประปาให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี สนับสนุนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้ง นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, บ้านธัญพร, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี, ชุมชนคลองขวาง, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี โดยจะมีรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖ คัน คันละ ๖ คิว ไปบรรทุกน้ำวันละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937