ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงสนับสนุนน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กปภ.สาขาชุมพวงสนับสนุนน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  นำโดย นางกรุณา  คุ้มสว่าง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอชุมพวง  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  พ่อจันที  ประทุมภา  ม.16 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อจันที  ประทุมภา ที่ได้ทำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง  พร้อมกันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้  จำนวน  360  ขวด

...........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937