ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำโดย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cieaning Day ณ สถานีผลิตน้ำโชคชัย อ.โชคชัย เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดตา และสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตน้ำประปาที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

...................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937