ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ สถานีจ่ายน้ำคูคต
กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ สถานีจ่ายน้ำคูคต
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2558 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบหมายให้ นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีจ่ายน้ำคูคต ซ.เปียร์นนท์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ห่างไกลสำนักงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937