ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์  ศรีหอม ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยหัวข้อสนทนาเป็นการถ่ายทอดพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน" รวม ๑๑ พฤติกรรม พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลสมรรถนะความสามารถหลัก ประจำปี ๒๕๕๘ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สร.กปภ. ประจำหน่วยงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937