ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ครั้งที่ 10/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ครั้งที่ 10/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

               กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 10/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน กรกฎาคม2558 และดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

              กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้มปลา ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

              นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้พนักงานทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ในปัจจุบันของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเราใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ซึ่งหากฝนทิ้งช่วงยาวไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 กรมชลประทาน ต้องลดการระบายน้ำเขื่อนใหญ่ ๆ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลง เพื่อชลอให้มีน้ำเพียงพอในการรักษาระบบนิเวศน์ และน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค ซึ่งคาดว่าประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2558 นี้ จากปัญหาภัยแล้งดังกล่าว ถ้าระดับน้ำลดลงจนน้ำไม่ไหลเข้ารางรับน้ำของสถานีสูบน้ำแรงต่ำทั้งสองแห่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว โดย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 ได้ประสานกับกรมชลประทาน ขอยืมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบแพลอย ขนาด 900 ลบ.ม./ช.ม. จำนวน 8 เครื่อง นำมาสูบทอยน้ำ ขณะนี้ขนส่งมาไว้ที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้ง โดยต้องขอกำลังคนจากทุกงาน ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมทั้งนำกระสอบทราย จำนวน 2,000 กระสอบ เพื่อเตรียมพร้อมสร้างฝายรองรับน้ำชั่วคราวไว้รองรับน้ำ ที่จะสูบทอยน้ำจากท้องแม่น้ำ โดยขอให้ทุกคนได้รับทราบ และนำไปเป็นข้อมูล ในการตอบคำถามผู้ใช้น้ำ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้น้ำตื่นตระหนก และช่วยกันประหยัดน้ำ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้องค์กร

              ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดยให้พนักงานนำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น "วัฒนธรรมองค์กร" โดยสุ่มให้แต่ละงานบรรยาย เรื่องค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" งานละ 2-3 คน ซึ่งพนักงานสามารถอธบายได้เป็นอย่างดี

              จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ

              ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นางสาวเรณู ยะธาตุ นักบัญชี 7 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" กรกฎาคม 2558 และผลการโหวตดาวเด่นประจำไตรมาส ที่ 3 ได้แก่ นางสาวบุญเรือง ศุภไพบูลย์ นักบัญชี 7 รักษาการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937