ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ และ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธาน ในพิธี

       ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดงานขึ้น โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกสมาคม ประธานขมรม นายกสโมสร และประธานมูลนิธิ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

       นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์ และ กล่าวถวายราชสดุดี จากนั้น ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานประกอบพิธ๊สดับปกรณ์ (ถวายผ้าไตร จำนวน 10 ผืน) พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937