ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สำหรับนำมาเลี้ยงเพื่อสังเกตคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำเพื่อส่งต่อให้ประชาชน
กปภ.สาขาปทุมธานี รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สำหรับนำมาเลี้ยงเพื่อสังเกตคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำเพื่อส่งต่อให้ประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เป็นผู้แทนรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 600 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายคงภพ อำพลศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้มอบ โดยพันธุ์ปลาตะเพียนดังกล่าวจะนำไปเลี้ยงเพื่อสังเกตคุณภาพน้ำ หรือ Fish Monitoring  ในระบบผลิตน้ำประปาวัดชัยสิทธาวาส เพื่อสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของปลาที่ไวต่อสภาพน้ำ โดยเป็นการตรวจสอบและสังเกตคุณภาพน้ำด้วยวิธีธรรมชาติอย่างง่าย ก่อนนำน้ำดิบดังกล่าวเข้ากระบวนการผลิตเป็นน้ำประปาต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937