ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า และคัดเลือกดาวเด่น
กปภ.สาขาเสนา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า และคัดเลือกดาวเด่น
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              นางมาลี มีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยได้เน้นย้ำการถ่ายทอดค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ปรึกษาปัญหาต่างๆภายในองค์กร รับฟังความคิดเห็นของแต่ละงานและหาแนวทางปฎิบัติในการแก้ไขปัญหา พร้อมนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3/2558 คือ นายเตวิช  สุรพงษ์วณิชกุล  ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3 และมอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
...................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937