ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 มอบน้ำดื่มสนับสนุนการเตรียมการจัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ของจังหวัดสระบุรี
กปภ.ข.2 มอบน้ำดื่มสนับสนุนการเตรียมการจัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ของจังหวัดสระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบน้ำดื่มให้แก่สำนักงานจังหวัดสระบุรี จำนวน 300 ขวด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการเตรียมการจัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ของจังหวัดสระบุรี ในการปรับเส้นทางจักรยาน จัดทำแผนผังการปั่นจักรยาน การติดตั้งป้าย Cutout  การจัดทำจุดพักของผู้ร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องโนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 83 พรรษา  Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้

................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937