ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2558
กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดย นายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2558 ณ บริเวณหมู่บ้านเจริญพร หมู่ 9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน โดยมีลูกค้าได้รับบริการรวม 25 ราย

.........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937