ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ขุดลอกปากทางรางชักน้ำ ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำวัดไก่เตี้ย ตามโครงการป้องกันภัยแล้ง
กปภ.สาขาปทุมธานี ขุดลอกปากทางรางชักน้ำ ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำวัดไก่เตี้ย ตามโครงการป้องกันภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี นำทีมพนักงานในสังกัดดำเนินการขุดลอกปากทางรางชักน้ำ ณ โรงสูงน้ำแรงต่ำวัดไก่เตี้ย จ.ปทุมธานี เพื่อให้สามารถรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้น เนื่องจากมีเดนตะกอนและสิ่งปฏิกูลขวางทางการไหลของน้ำดิบเข้าสู่โรงสูบน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการป้องกันภัยแล้งของ กปภ. ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตลอดจนการเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องด้วยปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937