ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัด "Big Cleaning Day" เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัด "Big Cleaning Day" เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมี่ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยลงมือทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดและสวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย  

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937